Zawody narciarskie - Bystre
 Zapraszamy na zawody w narciarstwie zjazdowym "Nadobnica na Gigancie"

 

 

 

 

 

 

1-KARTA ZGŁOSZENIOWA TU

2-REGULAMIN ZAWODÓW W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM
 „NADOBNICA NA GIGANCIE”

1.    Organizator
Nadleśnictwo Baligród,
Honorowy Patronat: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie,
Medialny patronat: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów.

2.    Cel zawodów
Celem zawodów jest:
•    popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach w Bieszczadach,
•    promowanie wizerunku Lasów Państwowych a w szczególności Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”.

3.    Termin i miejsce zawodów.
27.01.2017 r. od godziny 9.00 na terenie wyciągu narciarskiego przy Ośrodku Rekreacyjno- Wypoczynkowym „Bystre” k/Baligrodu.
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin zawodów może ulec zmianie.
4.    Konkurencja zawodów
Slalom gigant (dwa przejazdy)
5.    Biuro zawodów
Biuro znajdować się będzie przy wyciągu i czynne będzie zgodnie z harmonogramem zawodów.

6.    Uczestnictwo:
Zawody mają charakter otwarty i amatorski.
Dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnego opiekuna na start w zawodach (karta zgłoszeniowa zał.nr 1 do regulaminu).
Uczestnik ma prawo startu po dostarczeniu do Organizatora prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej, uiszczeniu opłaty startowej oraz podpisaniu oświadczeń ((karta zgłoszeniowa zał.nr 1 do regulaminu).
Uwaga! Limit miejsc Zawodników wynosi 150 osób  - decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do używania kasku ochronnego podczas zawodów.
7.    Program zawodów
9.00-9.45 – weryfikacja listy uczestników w biurze zawodów przy wyciągu, wydanie numerów startowych i karnetów
9.45-10.00 – uroczyste otwarcie zawodów
Od 10.15 - zawody zjazdowe
Zakończenie zawodów – 30 min po przejeździe ostatniego zawodnika
Przewidywany czas zakończenia zawodów godz.14.30
W godzinach od 10:00-15:00 posiłek wydawany będzie w restauracji hotelowej ORW Bystre. Przy stacji wyciągu wydawane będą ciepłe napoje (kawa lub herbata).
Do godziny 15.00 możliwość korzystania z wyciągu w ramach karnetu (15 zjazdów w tym 2 w ramach zawodów).

8.    Zgłoszenie zawodników.
Zgłoszenia zawodników można dokonywać od 12.01.2017 r. do dnia 24.01.2017 r.
W celu dokonania zgłoszenia należy dostarczyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeniową (do pobrania ze strony www.baligrod.krosno.lasy.gov.pl lub w siedzibie Nadleśnictwa) oraz dokonać opłaty startowej.
Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do sekretariatu Nadleśnictwa Baligród
ul. Bieszczadzka 15 38-606 Baligród lub przesłać elektronicznie na adres malwina.siwy@krosno.lasy.gov.pl,

Lista startowa zostanie umieszczona na stronie www.baligrod.krosno.lasy.gov.pl od dnia 25.01.2017 r. Warunkiem umieszczenia na liście startowej jest uiszczenie opłaty startowej.

Opłata startowa wynosi:
50 zł – jeden uczestnik

W ramach opłaty startowej Uczestnik otrzymuje:
•    karnet 15 zjazdów możliwy do wykorzystania do godz. 15.00
•    pamiątkowy medal
•    posiłek (ciepłe danie, kawa lub herbata)
•    grupowe ubezpieczenie NNW
•    zabezpieczenie medyczne podczas zawodów

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe: Nadleśnictwo Baligród ul. Bieszczadzka 15,
38-606 Baligród - BGŻ Sanok 27 2030 0045 1110 0000 0077 8820
 tytułem ZAWODY ZJAZDOWE
W przypadku:
•    rezygnacji z udziału w zawodach po wpłaceniu opłat startowej, opłata nie podlega zwrotowi,
•    odwołania zawodów Organizator zwraca opłatę startową,
•    przesunięcia terminu zawodów Organizator zwraca opłatę startową na wniosek uczestnika.

9.     Informacje dla zawodników

Przy wyciągu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego we własnym zakresie.
KONTAKT - Wypożyczalnia nart – tel. 503 741 034
Za rzeczy osobiste Uczestników pozostawione bez opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności
Organizator nie ubezpiecza sprzętu zawodników.
W czasie zawodów istnieje możliwość zakupu dodatkowych posiłków oraz napojów.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do zwrotu numeru startowego oraz chipu nie później niż do godz. 1500. W przypadku zgubienia lub nieoddania chipu zostanie obciążony karą w wysokości 50 zł.


10.    Zasady zawodów
Zawody odbywają się w następujących kategoriach
KATEGORIA    KOBIETY
(rok urodzenia)    MEŻCZYŹNI
(rok urodzenia)
JUNIOR MŁODSI    2007 i młodsi    2007 i młodsi
JUNIOR STARSI    2006-2002    2006-2002
SENIOR    2001 i starsi    2001 i starsi

Zawodnicy startują począwszy od najmłodszej grupy wiekowej w kolejności numerów startowych, przyznawanych według kolejności zgłoszeń. Dla wszystkich grup wiekowych obowiązują dwa przejazdy slalomu (po tej samej trasie). O miejscu decyduje lepszy czas uzyskany w jednym z dwóch przejazdów.
Pomiaru czasu dokonują osoby wyznaczone przez Organizatora. Organizator nie przewiduje możliwości protestów oraz odwołań do pomiaru czasu i klasyfikacji Zawodników.
11.    Nagrody.

Przewidziano nagrody dla pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii z podziałem na płeć oraz nagrody niespodzianki.

12.    Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia zawodów do jednego przejazdu, przesunięcia terminu lub odwołania zawodów.
Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki wynikłe z winy uczestników zawodów (m. in. nie przestrzegania regulaminu).
Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas trwania zawodów.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt
•    Malwina Siwy tel. 660 732 834, malwina.siwy@krosno.lasy.gov.pl
•    Ewa Wydrzyńska- Scelina tel. 795 416 074, ewa.wydrzynska@krosno.lasy.gov.pl

 

 

informacja: UMiG  Lesko

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


Wydawca portalu lesko.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 

 

  REKLAMA:

 

REKLAMA:


Miejsce na twoją reklamę KONTAKT

 

» Wyślij komentarz
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Zaloguj się lub zarejestruj.
» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.