Wypalanie traw - ostrzeżenie!
 Do: Mieszkańcy Powiatu Leskiego.

 

 

 

 

 

Wypalanie traw jest szkodliwe dla ludzi, zwierząt, przyrody oraz bardzo kosztowne. Bo koszty takich działań ponosimy my - czyli całe społeczeństwo.

·    Wypalanie traw jest przestępstwem!
·    Wypalanie traw jest nielegalne!
·    Wypalanie traw jest zagrożone karą grzywny lub więzienia.
·    Pamiętaj ! Nieznajomość prawa nie zwalnia od obowiązku jego przestrzegania.

Ponadto wypalanie traw oprócz bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego powoduje min.:

-   niszczenie życia biologicznego a w konsekwencji wyjałowienie gleby,

-  śmierć zwierząt, które nie zdążą uciec przed pożarem ,

-  przedostanie się do atmosfery szkodliwego dymu i gazów, w tlenku i dwutlenku węgla, siarki i   substancji smolistych powodujących nowotwory i alergie,

-  przerzuty ognia z płonących łąk na tereny leśne i dalsze tego konsekwencje.

Polskie prawo zabrania wypalania traw i pozostałości roślinnych pod groźbą kary aresztu albo grzywny, kwestie te regulują zarówno przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej jak i przepisy o ochronie przyrody. Poniżej przedstawiamy wyciąg z tych przepisów:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. z 2015r., poz. 1651) określa:
- Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
-  Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.). W rozdziale „Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej” mówi się, że zabronione jest „rozpalanie ognia… wypalanie wierzchniej gleby i traw w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów”. W rozdziale „Zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów” jest zapis:
„W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również
w odległości 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu”. Rozdział „Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych, mówi „Wypalanie … pozostałości roślinnych na polach jest zabronione”

Miejmy więc świadomość tego, że nawet mały niegroźnie wyglądający pożar trawy w przydrożnym rowie, czy na łące może się gwałtownie rozprzestrzenić na sąsiednie zabudowania, czy obszary leśne, a takie pożary są bardzo groźne, trudne do ugaszenia i wymagające zaangażowania dużej ilości ratowników i sprzętu do ich likwidacji.

Zwracajmy więc sobie wzajemnie uwagę i zastanówmy się niekiedy nad tym, czy przez własną bezmyślność nie narazimy na  zagrożenie własnego lub innych mienia i życia.

APELUJEMY WIĘC O ROZSĄDEK I NIE WYPALANIE TRAW!

 

informacja: Starostwo Powiatowe Lesko 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Skomentuj to na FORUM DYSKUSYJNYM

 


Wydawca portalu lesko.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 

  

REKLAMA:


Miejsce na twoją reklamę KONTAKT
» Wyślij komentarz
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Zaloguj się lub zarejestruj.
» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.