• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Auto width resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • red color
 • green color

Serwis Informacyjny o Lesku

Dołącz do nas!

Nieodpłatna pomoc prawna PDF Drukuj Email
 Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.) Powiat Leski w kolejnym roku - od 1 stycznia 2017 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

 

W związku z tym, Starosta Leski ustalił dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Leskim:

Nr 1 - Lesko, ul. Piłsudskiego 5 (nad Wydziałem Komunikacji) obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów:
-poniedziałek w godz. 13.00-17.00
-wtorek w godz. 14.00 - 18.00
-środa   w godz. 11.00 - 15.00
-czwartek w godz. 11.00 - 15.00
-piątek         w godz. 13.00 - 17.00

Nr 2 - działający w dwóch lokalizacjach, obsługiwany przez radców prawnych, adwokatów i prawników - Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon" w Rzeszowie

a/ Baligród, ul. Jana Duplaka 7 (Dom Strażaka):
-poniedziałek     w godz. 8.00-12.00
-piątek     w godz. 9.00-13.00

b/ Lesko, ul. Piłsudskiego 5 (nad Wydziałem Komunikacji):
-wtorek     w godz. 8.00-12.00
-środa      w godz. 15.00 - 19.00
-czwartek   w godz. 15.00 - 19.00


I. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje uzyskanie informacji w zakresie:
 1. prawa pracy;
 2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 3. prawa cywilnego;
 4. spraw karnych;
 5. spraw administracyjnych;
 6. ubezpieczenia społecznego;
 7. spraw rodzinnych;
 8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
 1. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną":
 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - osoba winna przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  Osoba uprawniona, o której mowa powyżej przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) - osoba winna przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudni 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 693)
  - osoba winna przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203} - osoba winna przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. która nie ukończyła 26 lat - osoba winna przedłożyć dokument stwierdzającego tożsamość;
 6. która ukończyła 65 lat - osoba winna przedłożyć dokument stwierdzającego tożsamość;
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty - osoba winna przedłożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie,
 8. kobiety w ciąży, poza kolejnością.
  Osobie uprawnionej, o której mowa powyżej - wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe i nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych powyżej.
 
EDUKACJA PRAWNA
Organy administracji publicznej realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej, podejmują działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
 1. możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. prawach i obowiązkach obywatelskich;
 3. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 4. mediacji oraz sposobach pozasądowych rozwiązywania sporów;
 5. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa.
 
 1. Koordynatorem pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej ze strony Starostwa Powiatowego w Lesku jest Czesław Gawłowski - Sekretarz Powiatu,
  tel. 13 469 71 24, e-mail: sekretarz@powiat-leski.pl

 

Źródło : Starostwo Powiatowe Lesko, UMiG Lesko

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


Wydawca portalu lesko.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 

 

  REKLAMA:

 

REKLAMA:


Miejsce na twoją reklamę KONTAKT
» Wyślij komentarz
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Zaloguj się lub zarejestruj.
» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
Archiwalna Wypowiedź Starosty
Marek Pańko   
Agrobieszczady 2013r. Zapraszamy na nasz kanał < kliknij tutaj >

      

GRE Nieruchomości


Powierzchnia: 3737.0

Grunty - Lesko

Powierzchnia: 1532.0

Odwiedziło nas


Wyszukiwarka Pracy

Szukaj ofert pracy
praca.gratka.pl